Tag: cách phòng mối

Chia sẻ kinh nghiệm phòng và diệt mối

Chia sẻ kinh nghiệm phòng và diệt mối

Ở Việt Nam, hàng năm phải tốn rất nhiều chi phí để tu bổ nhà cửa, công trình do mối và côn trùng gây ra. Tại sao chúng ta phải chịu tốn kém như vậy. Đơn giản là chúng ta