Tag: chống mối công trình

Tư vấn chống mối cho công trình

Tư vấn chống mối cho công trình

Kiểm soát quanh nhà xem có các vệt bẩn, lổ đào và các dấu vết báo hiệu mối đang lan tràn. Nếu thấy có cánh mối trên các ngưỡng cửa sổ bên trong nhà, qúi vị phải nghĩ rằng nhà