Tag: điểm thú vị của loài mối

Một số thông tin thú vị về loài mối

Một số thông tin thú vị về loài mối

Mối đất sống ở các thuộc địa dưới lòng đất. Các thợ làm đường hầm lên trên mặt đất để tìm cellulose gỗ cung cấp thực phẩm cho cả tổ mối. Mối thợ bị mù và chúng chỉ tìm kiếm