Tag: diệt mối cho đập nước

Chia sẻ kinh nghiệm phòng và diệt mối cho đập nước

Chia sẻ kinh nghiệm phòng và diệt mối cho đập nước

Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy các tổ mối trong thử nghiệm đều bị tiêu diệt ở liều lượng chúng tôi đã lựa chọn sau 2 tuần. Có điều cần lưu ý, do thời gian có hạn và điều