Tag: hướng dẫn phòng chống mối

Phương pháp phòng và diệt mối

Phương pháp phòng và diệt mối

Phương pháp đầu tiên là xác định có mối trong nhà của bạn hay không. Loài phá hoại phổ biến nhất và tai hại nhất là mối đất, loài mối drywood và mối dampwood sinh sôi nẩy nở cũng nhanh