Tag: Metavina 80LS

Thông tin về thuốc diệt mối Metavina 80LS

Thông tin về thuốc diệt mối Metavina 80LS

Chế phẩm Metavina 80LS là sản phẩm thu hồi sau quá trình lên men Metarhizium anisopliae trong môi trường dịch thể nên có chứa nhiều độc tố Destroxin, sợi nấm và bào tử. Sử dụng bơm áp lực bơm chế