Tag: mối chúa

Phương pháp diệt mối chúa hiệu quả nhất

Phương pháp diệt mối chúa hiệu quả nhất

Làm thế nào để diệt được mối chúa khi chúng ta biết mối chúa không có chân và không di chuyển được như các cá thể mối trong đàn mối? Chính vì vậy muốn diệt mối chúa phải diệt nó

Thông tin cần biết về mối chúa

Thông tin cần biết về mối chúa

Những con mối được sinh sản vô tính hếu hết đều sẽ trở thành kẻ nối nghiệp – gọi là “mối chúa thứ cấp” – sống trong tổ mối và giao phối với mối đực. Dòng mối con vô tính