Tag: mối gỗ Formosa

Đặc điểm mối gỗ Formosa ở Mỹ

Đặc điểm mối gỗ Formosa ở Mỹ

Mối gỗ Formosa được gọi là “Siêu Mối” vì khả năng tiêu thụ gỗ và bành trướng thuộc địa của chúng nhanh hơn rất nhiều so với các loài mối bản địa khác. Mối chúa có thể sống trong 15