Tag: mối gỗ khô Kalotermitidae Crytotermes

Đặc điểm của họ mối gỗ khô Kalotermitidae Crytotermes

Đặc điểm của họ mối gỗ khô Kalotermitidae Crytotermes

Trán thẳng đứng hoặc lõm vát vào trong tạo thành mặt nghiêng và mặt nghiêng này cùng với hàm trên hình thành góc giao nhau nhỏ hơn 900 Phần trước của đầu có màu đen về phía sau có màu