Tag: nghiên cứu mối chúa

Thông tin cần biết về mối chúa

Thông tin cần biết về mối chúa

Những con mối được sinh sản vô tính hếu hết đều sẽ trở thành kẻ nối nghiệp – gọi là “mối chúa thứ cấp” – sống trong tổ mối và giao phối với mối đực. Dòng mối con vô tính