Tag: nghiên cứu mối đất Coptotermes

Đặc điểm của họ mối đất Coptotermes

Đặc điểm của họ mối đất Coptotermes

Mối lính có phần bụng màu trắng sữa đến trắng vàng, đầu màu vàng. Đầu hình ovan hoặc hình trứng. Trên đầu có một lỗ trán lồi hướng về phía trước. Hàm trên bé và cong hình kiếm, có răng