Tag: sinh tồn loài mối

Nghiên cứu cho thấy mối có thể ăn đồng loại để sinh tồn

Nghiên cứu cho thấy mối có thể ăn đồng loại để sinh tồn

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng đã cho thấy, xác chết cũng như vỏ lột xác của mối, thậm chí là trứng và cả mối non trong tổ cũng được mối dùng làm thức ăn bổ sung khi nguồn thức