Tag: thông tin mối đất Termitidae Westwoood

Đặc điểm của họ mối đất Termitidae Westwoood

Đặc điểm của họ mối đất Termitidae Westwoood

So với Odontotermes formosanus thì hơi nhạt hơn, toàn thân có lông dày tương đương, đầu hình trứng rộng, dpj, mắt kép hình tròn dài, to mà lồi, mắt đơn gần như hình tròn hơi lồi, Cự ly giữa mắt