Tag: thuê diệt mối quận 5

Dịch vụ diệt mối giá rẻ quận 5

Dịch vụ diệt mối giá rẻ quận 5

Đặt hộp nhử mối ở các vị trí yên tĩnh, tại vị trí có đường mối thì cậy ra thấy mối xuất hiện là có thể đặt hộp ở đó, khi có nhiều nơi mối xuất hiện thì chọn điểm