Tag: thuốc diệt mối hiệu quả

3 loại thuốc diệt mối sinh học được ưa chuộng

3 loại thuốc diệt mối sinh học được ưa chuộng

Nguyên lý hoạt động: Cislin 2,5EC được tẩm vào gỗ xây dựng bằng cách phết, phun, nhúng hoặc bơm tiêm, dùng khi kết hợp với xử lý mối đất sẽ ngăn chặn hữu hiệu mối phá hoại. Loài mối luôn