Tag: tìm hiểu loài mối

Những điều cần biết về loài mối

Những điều cần biết về loài mối

Là loài côn trùng, bộ Cánh đều (Isoptera), sống ở các vùng nhiệt đới, hàng năm gây thiệt hại rất lớn cho nhiều loại cây trồng và cho các công trình kiến trúc, kho tàng, đê điều,…(Tại Ấn Độ, ước