Tag: tư vấn diệt mối gỗ

Một số phương pháp giúp kiểm soát mối

Một số phương pháp giúp kiểm soát mối

Nếu chúng ta dùng dầu hoả vẩy vào những chỗ bị mối xông thì không chỉ giúp diệt mối mà các loài côn trùng khác cũng sẽ phải tránh xa. Tuy nhiên, dầu hỏa thường lưu lại mùi khó chịu.