Tag: tư vấn diệt mối mọt cho đồ gỗ

Kinh nghiệm phòng và diệt mối mọt cho đồ gỗ

Kinh nghiệm phòng và diệt mối mọt cho đồ gỗ

Chúng tiêu hóa được gỗ do trong ruột của chúng cũng như trong ruột mối có cả một khu hệ vi sinh vật có khả năng phân hủy và chuyển hóa chất xơ (cellulose) và chất gỗ (lignin) thành các