Thông tin về thuốc diệt mối Metavina 80LS

Thông tin về thuốc diệt mối Metavina 80LS

Chế phẩm Metavina 80LS là sản phẩm thu hồi sau quá trình lên men Metarhizium anisopliae trong môi trường dịch thể nên có chứa nhiều độc tố Destroxin, sợi nấm và bào tử. Sử dụng bơm áp lực bơm chế phẩm Metavina 80LS vào tổ mối có vườn cấy nấm, làm thay đổi đột ngột vi khí hậu của tổ, giúp cho M.anisopliae cạnh tranh được với Termitomyces (nấm do mối nuôi trồng), đồng thời Destroxin gây độc cho mối, tạo điều kiện để bào tử và sợi nấm lây bệnh lan tryền trong quần tộc mối, dẫn đến tổ mối bị chết hoàn toàn.

Thông tin về thuốc diệt mối Metavina 80LS

Thông tin về thuốc diệt mối Metavina 80LS

Các bước tiến hành:

– Khảo sát sinh học, sinh thái học, xác định khu vực hoạt động của tổ mối. Sử dụng thiết bị địa vật lý xác định vị trí khoang chính của tổ mối.

– Sử dụng khoan guồng xoắn tạo lỗ vào khoang chính tổ mối.

– Sử dụng bơm áp lực (0,5atm) bơm đầy chế phẩm vào tổ mối qua khoang chính.

– Thu dọn, vệ sinh trả lại mặt bằng.